Tror hjemmekontor fører til mer drikking

0
183
Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.
Advertisement

4 av 10 ledere tror ansatte drikker mer på hjemmekontor. – Bekrefter en bekymring vi har knyttet til hjemmekontor og alkohol, sier Randi Hagen Eriksrud, leder for alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Hun trekker frem tre risikofaktorer som gjør at hjemmekontoret for noen kan bli en vei inn til å få et utfordrende forhold til alkohol.

– For det første vet vi at vanskelige perioder generelt er en inngang til å misbruke alkohol, fordi noen velger å hånd

På vegne av Av-og-til har Norstat gjennomført en undersøkelse blant 300 norske ledere. Den viser at 6 av 10 ledere har praktisert hjemmekontor under korona. Og at 4 av 10 ledere tror de ansatte drikker mer på hjemmekontor.

– Koronapandemien og det spesielle livet mange av oss lever nå, med hjemmekontor og lite sosial kontakt, er en risikofaktor for at noen vil utvikle alkoholproblemer. Arbeidshverdagen vår er veldig annerledes, der vi sitter i joggebuksa på Teams. Under korona har vi også fått mer å bekymre oss for, som helse, økonomi og fremtiden. 


– For det andre har store deler av vårt sosiale rammeverk blitt borte. Og vi har ikke lenger de rammene vi er vant til, som å måtte stå opp, kjøre til jobb og treffe kollegaer. Dette er ting vi vet holder forbruket nede. Til sist vet vi også at mindre sosial omgang gjør at det blir vanskeligere for ledere og andre å oppdage at noen er i ferd med å utvikle et alkoholproblem. 


Ledere: Hold på rutinene

Hun oppfordrer både ansatte og ledere til å være bevisst utfordringer hjemmekontor kan bringe med seg.

– Selv om man ikke ser sine ansatte fysisk, er lederrollen veldig viktig nå. Det å være tilstede for sine ansatte, og å følge dem opp. Nå er også tiden for å holde på de rutinene man kan – nettopp fordi fraværet av rutiner er en utfordring.

Hun peker på at også ansatte selv bør tenke seg om under hjemmekontoret – og være observant på hvordan de påvirkes.


– Sett deg ned og spør deg selv hvordan du drikker – og om drikkemønsteret ditt er endret under korona. Og sett tydelige rammer for drikkingen – som at du bare skal drikke i helgen. Sist, og kanskje viktigst: opplever du at det er vanskelig å begrense forbruket, eller er bekymret for at du drikker mer enn før? Snakk med noen du stoler på, eller fastlegen din, avslutter generalsekretæren.

Kilde: Av og Til

LES OGSÅ: Slik påvirkes du av alkohol