Langvakter beskytter mot sykefravær

0
217
Hvordan forebygge sykefravær i oppvekstsektor og helsevesen? En nasjonal konferanse om emnet er under oppseiling.
Advertisement

En større studie viser at sykepleiere som går langvakter får lavere sykefravær enn de som går i tradisjonell turnus.

Professor Anette Harris ved Universitetet i Bergen forsker på arbeidstidsordninger og sykefravær. Sammen med et forskerteam har hun undersøkt effektene av såkalte langvakter blant sykepleiere. Totalt 1538 sykepleiere, med en snittalder på 42 og et halvt år deltok i undersøkelsen, som varte i en fireårsperiode.

Resultatene viser at pleierne som gikk langvakter hadde mindre sykefravær i de påfølgende tre måneder. Forskerne spekulerer i at den effekten som et ekstra antall fridager langvaktene medfører, gjør at fraværet synker.

– Utfordringen med lange skift er at samtidig som vi finner at det beskytter mot sykefravær så er det assosiert med økt risiko for ulykker, så det passer ikke alle steder, men funnene viser at vi bør gå videre med dette. Det som er helt klart både når det gjelder sykefravær og ulykker er at vi bør redusere sein-tidlig vakter, sier Anette Harris til Jobbaktiv, i forbindelse med Sykefraværskonferansen 2019.

Sein-tidlig-vakter betyr å gå på jobb tidlig morgen, den påfølgende dag etter å ha vært på seinvakt dagen før.

Sammen med en rekke andre fagpersoner skal professor Anette Harris delta på den nasjonale Sykefraværskonferansen på Gardemoen i juni. Da skal det hentes eksempler fra både forskning og praksisfeltet. Hva er siste nytt om årsaker til sykefravær? Hvilke arbeidsplasser er kommet opp med smarte grep for å redusere sykefraværet og samtidig øke trivselen?