Innfører legemiddel til Stills sykdom og sJIA

0
207
Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox
Advertisement

Beslutningsforum for nye metoder innfører legemiddelet anakinra (kineret) til behandling av Stills sykdom (AOSD) og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) som er en form for barneleddgikt.

Innføringen forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for beslutningen. Behandlingen må initieres og følges opp av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av Stills sykdom.

Biologisk legemiddel
Behandlingen som innføres er kostnadseffektiv, og ifølge klinikere anses anakinra som førstevalg blant de biologiske legemidlene ved behandling av pasienter med AOSD.

Behandlingen bør vare så lenge sykdomsaktiviteten vedvarer. Anakinra er et immundempende legemiddel som utøver effekt ved å blokkere reseptorene for de inflammatoriske signalstoffene interleukin1 (IL-1). Det antas at målrettet behandling med biologiske legemidler gir betraktelig bedre prognose på sikt.

Sjeldne diagnoser
sJIA og AOSD ble tidligere ansett som to separate diagnoser. Det er i dag økende aksept for at disse to faktisk er samme sykdom, og skilles kun av hvilken alder de inntreffer. Uavhengig av når sykdommen inntreffer, er sykdomsforløpet ofte progressivt og forbundet med høy sykelighet.

Begge diagnosene er sjeldne og det finnes ingen helbredende behandling for Still sykdom. Opp mot halvparten av pasientene med sJIA vil være uten symptomer åtte til ti år etter sykdomsdebut, og det kan da være aktuelt å avslutte legemiddelbehandlingen.

Om sykdommen
Stills sykdom er en autoimmun revmatisk lidelse som inkluderer diagnosene systemisk idiopatisk juvenil artritt (sJIA) og Stills sykdom i voksen alder (AOSD). sJIA er en form for barneleddgikt som er karakterisert av høy og svingende feber, utslett, leddbetennelse og kraftig betennelse i ulike organer. Ubehandlet kan feberen komme i langvarige cykler på 8 uker-8 mnd. Leddsmerter og leddhevelser er også vanlig. AOSD har generelt et likt sykdomsbilde.