To av fem ser feil bruk av munnbind

0
223
Foto: Apotek1
Advertisement

Riktig bruk av munnbind er avgjørende for å kunne ha en forebyggende effekt mot smittespredning. 42 prosent svarer imidlertid at de ser feilbruk av munnbind hos andre, viser en undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov for Apotek 1.


Munnbind er påkrevd i flere kommuner i situasjoner hvor det er vanskelig å holde en meters avstand til andre. 65 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir at de etterfølger myndighetenes råd om bruk av munnbind. Men ikke alle er trygge på om de bruker munnbindet riktig.

Undersøkelsen som er gjort på vegne av Apotek 1 viser at 67 prosent føler seg trygge på at de bruker munnbind riktig og 79 prosent føler seg trygg på hvilke situasjoner som krever bruk av munnbind. Likevel sier 2 av 5 at de ser feilbruk av munnbind hos andre.

Viktig med riktig bruk
Det er viktig å understreke at munnbind kommer som et tillegg til andre smitteforebyggende tiltak, som å holde tilstrekkelig avstand og god hånd- og hostehygiene. Munnbind danner en fysisk barriere og kan forebygge at du smitter andre, og kan redusere risikoen for at du selv blir smittet. Barn under 12 år og personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

– For at man skal få god nok effekt av munnbindet er det viktig at det settes på riktig og brukes riktig. Munnbindet må dekke både nese, munn og hake og sitte tett til ansiktet. Dersom munnbindet brukes feil øker sjansen for at du kan bli smittet, forteller fagrådgiver i Apotek 1, Mia Meland.

Feilene som oftest går igjen
Undersøkelsen avdekker at de munnbind-feilene som oftest blir observert er at de ikke dekker til nesen eller haken eller at munnbindet ikke er store nok. Flere nevner også at mange tar på munnbindet med hendene, tar det av og på og putter engangsmunnbindet i lommen for så å gjenbruke det. Mange ser også munnbind som er påsatt feil vei og med kryssede ørestrikker.

– Hendene kan ha bakterier og virus på seg, i tillegg til at munnbindet kan få smittestoffer på seg under bruk. Derfor er det viktig å unngå å ta på munnbindet mens det brukes. Hvis du gjør det må du vaske eller desinfisere hendene rett etterpå. Det er også viktig å påpeke at medisinske munnbind kun skal brukes én gang før det kastes i søpla. De skal også byttes ut regelmessig eller så fort de er fuktige eller synlig tilsølt. Bruker du tøymunnbind som kan vaskes, skal det vaskes før det brukes på nytt. Inntil du får vasket munnbindet bør det oppbevares i en lukket plastpose, sier fagrådgiveren.

Slik bruker du munnbind riktig
1. Hendene dine kan ha bakterier og virus på seg. For å beskytte deg selv må du derfor vaske hendene grundig med såpe og vann – eventuelt hånddesinfiserende middel

2. Sett på munnbindet riktig
– Se til at munnbindet er intakt
– Sett munnbindet på med farget side ut riktig vei. Nesebøylen skal være øverst.
– Plasser munnbindet over nese, munn og hake.
– Fest strikken eller båndene bak ørene eller hodet.
– Se til at munnbindet sitter tett mot huden hele veien rundt.

3. Ta av munnbindet riktig
– Ikke ta på selve munnbindet, bare båndene (strikken) bak hodet.
– Løsne det nederste festebåndet først, deretter det øverste, dersom det knytes. Er det strikk på munnbindet, løsner man strikkene på begge sider.
– Fjern munnbindet fra ansiktet mens du holder i strikkene/båndene.
– Munnbind til engangsbruk skal kastes rett i søppelbøtta. Ikke ta på selve munnbindet.

4. Munnbindet ditt, etter bruk, kan være dekket av bakterier og virus. Vask hendene derfor grundig med såpe og vann – eventuelt hånddesinfiserende middel.

Kilde: Apotek 1

SE OGSÅ: Munnbind-automater på togstasjoner