K-vitamin kan være viktig i kampen mot covid-19

0
259
Advertisement

Det er nylig gjennomført betydelig forskning på Covid-19. To av studiene har sett på sammenhengene mellom nivå av vitamin K2 i blodet til de som ble alvorlig syke, eller døde av viruset sammenlignet med vitaminnivået hos friske mennesker.

Funnene viser at de som ble alvorlig syke eller døde, hadde langt lavere nivå av vitamin  K2 enn friske. Videre hadde de som døde enda lavere K2-vitaminverdier enn de som overlevde. 

Les på F7: Friends fortsetter sin seiersgang

Disse funnene ble først oppdaget i en nederlandsk studie ved Maastricht universitetet, men er nå bekreftet av en dansk studie. Den har sett på sykdomsforløpet hos 138 Covid pasienter innlagt på Hvidovre Hospital fra april-juni 2020 med en kontrollgruppe på 140 ”normale” mennesker. 

– Oppsiktsvekkende, sier overlege og førsteforfatter for studien Allan Linneberg til  Videnskap.dk. 

Han legger til:

– Forskjellene er virkelig signifikante. Jeg har selv vært overrasket over hvor tydelig det  er. 

Både i den nederlandske og danske forskningsgruppen pekes det på at vitamin K2 kan  beskytte de elastiske fibrene i lungevevet. Disse skades ellers av Covid-19. Det er derfor lave nivåer av vitamin K2 kan føre til et verre sykdomsforløp. 

Det trengs mer forskning på området for å kunne fastslå at vitamin K2 beskytter mot Covid-19, men dette er spennende og i øyenfallende hypoteser. 

(Det finnes for øvrig ingen studier som har vist at man kan få for mye K2 vitamin).

Kilde: Prego Mobile Forlag

SE OGSÅ: Advarer mot vaksinesvindel