Norsk forskning kan redusere malaria-dødelighet blant barn

0
193
Malaria-mygg Foto: Pixabay
Advertisement

Mange barn dør av malaria flere måneder etter at de har blitt utskrevet av sykehuset. Nå har UiB-forskere bidratt til kunnskap som kan redde mange av dem.

Om lag en halv millioner mennesker dør av infeksjonssykdommen malaria hvert år og svært mange av dem er barn. En komplikasjon av sykdommen er alvorlig blodmangel, eller anemi. Den er en viktig årsak til svært mange innleggelser.

– Anemi forårsaker mange av barnedødsfallene i malariarammede områder i Afrika, forklarer helseøkonom og professor Bjarne Robberstad ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Han har ledet studien som ble finansiert av Norges forskningsråds GLOBVAC-program.

Barna blir ofte bedre når de mottar sykehusbehandling for anemi grunnet malaria, men mange opplever betydelig forverring av sykdommen flere måneder etter at de er blitt skrevet ut.

– Det er flere som dør hjemme etter utskriving fra sykehuset, enn i akuttfasen på sykehuset, sier Robberstad.

På tross av dette har det meste av malariaforskningen tidligere vært konsentrert om å forbedre sykehusbehandlingen.

Nå har forskerne ved Senter for internasjonal helse, i samarbeid med et konsortium bestående av ledende forskere i Uganda, Kenya, Malawi, England, Nederland og USA undersøkt om en forebyggende behandling med malariamedisiner etter utskrivning fra sykehuset kan bedre prognosene til disse barna. Resultatene er lovende.

Reduserte alvorlig sykdom eller død med 70 prosent

Forskerne har gjennomført en såkalt toarmet, randomisert og placebokontrollert studie på i alt ni sykehus i Uganda og Kenya. At den er randomisert og placebokontrollert betyr at det er en gruppe som får luremedisin (uten virkestoff), og en annen som mottar den nye behandlingen, og ingen vet hvilken behandling den enkelte mottar før etter studien er gjennomført.

Forskerne ønsket å finne ut om tre måneder med forebyggende malariabehandling i hjemmet etter utskriving kunne gjøre barn som tidligere har vært innlagt med anemi friskere, og om den reduserte dødeligheten i tiden etter sykehusinnleggelse. Resultatene er publisert i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine.

– Resultatet er at barna som mottok malariaforebygging hadde 70 prosent lavere sannsynlighet for ny alvorlig sykdom eller død, sammenlignet med de som fikk placebo, forteller Robberstad.

Spennende og oppmuntrende

Robberstad mener at dette viser hvor alvorlig gjentatte og ofte asymptomatiske malarieinfeksjoner kan være for disse barna og hvordan man med enkle midler kan oppnå store forbedringer.

– Resultatene er spennende og oppmuntrende, og viser at enkle og rimelige strategier som reduserer risikoen i perioden etter innleggelse kan ha store folkehelseeffekter. Det trengs nå mer kunnskap om hvordan vi best kan innføre dette behandlingstilbudet, og vi er i sluttfasen med å analysere data om etterlevelse, helseøkonomi og epidemiologiske konsekvenser, sier professoren.

Kilde: Universitetet i Bergen

Les også: Alkohol – en trussel mot FNs bærekraftsmål