Annenhver student sliter psykisk

0
71

Nesten halvparten av studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager viser tilleggsundersøkelsen til SHoT fra studentsamskipnadene. I 2018 viste svarene at 32 prosent av studentene slet med alvorlig psykiske plager, i år er tallet 45 prosent.

– Vi har vært bekymret for at utviklingen skulle fortsette i og med at stadig flere studenter opplever alvorlige psykiske plager. Økningen i tilleggsundersøkelsen er større enn tidligere. Det må tas på største alvor, sier leder for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2021, Kari-Jussie Lønning

Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel. I dag ble tilleggsrapporten for 2021 fremlagt.

I 2010 var resultatet én av seks studenter, i 2018 var den en av fire og nå er det hver andre student. Lønning mener vi må se dette i lys av det siste krevende året hvor smitteverntiltakene har rammet studentgruppen hardt, og tiltak må settes inn. Studenthelseeksperten viser også til svært bekymringsfulle tall knyttet til selvmord og selvskading blant studenter. Studenter som oppgir selvmordstanker har gått opp fra åtte prosent i 2010, til 15 prosent i dag.

Fysisk helse
Det er ikke bare studentenes psykiske helse som er forverret. I kartleggingen av fysisk helse ser vi en markant nedgang i vurderingen av egen helse. I 2018 vurderte 79 prosent av studentene at de hadde god fysisk helse, dette er sunket til 68 prosent av studentene.

– Stengte campus, mindre bevegelighet og stengte treningssentre kan se ut til å ha påvirket store deler av studentenes helse, både den psykiske og den fysiske, sier Lønning.

Nedstengte campus
Omkring halvparten av studentene oppgir at mer enn 80 prosent av undervisningen har vært digital. Videre oppgir åtte av ti studenter at den største utfordringen med digital undervisning er at de mangler kontakt med medstudenter og over halvparten savner kontakt med faglæreren.

– Vi ser at dette særlig gjelder de yngste studentene. Gode overganger har alltid vært viktig for å få en god studiesituasjon, men nå tyder mye på at overgangen for de yngste studentene har vært veldig tøff, sier Lønning.

Et positivt funn er likevel at 84 prosent av studentene sier at de vil ta vaksinen mot Covid-19.

Årets undersøkelse har mange negative resultater. Lønning vil likevel påpeke at studenter er en ressurssterk gruppe som tar i bruk mange verktøy for å hjelpe egen situasjon.

– Studentenes helse er et viktig perspektiv, som må diskuteres grundig med studentene, studentsamskipnadene, utdanningsinstitusjonene og statsråden. Her har alle et ansvar for å sikre at vi tar vare på studentene våre, sier Lønning.

Ensomhet
54 prosent av studentene forteller at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med, føler seg utenfor eller isolert. I 2018 var dette tallet 30 prosent. Ensomhet blant studentene har blitt kartlagt gjennom tre spørsmål. Én av seks svarer ofte eller svært ofte på alle tre. I 2018 var dette én av ti.

Kilde: SIO – Studentsamskipnaden i Oslo

Se også: Unge er mer ensomme enn eldre

wad

Ingen artikler å vise