Unge er mer ensomme enn eldre

0
210
Advertisement

Nesten syv av ti under 29 år føler seg ensomme

Ensomhet er et stort problem i alle aldersgrupper, men det er overraskende at så mange unge kjenner seg ensomme, sier Hans-Erik Ramsdal, administrerende direktør i NorgesEnergi.

Les: Den nye p-pillen kan være mikronåler

I studien, som Ipsos har utført på oppdrag fra NorgesEnergi, kommer det fram at 67 prosent i aldersgruppen 18–29 år oppgir at de ofte, alltid eller av og til kjenner på ensomhet, mens 27 prosent av de over 65 år sier det samme. Til sammenligning svarer totalt 45 prosent her i landet, uavhengig av alder, at de kjenner seg ensomme ofte, alltid eller av og til.

– For oss som bedrift er det viktig å vise samfunnsansvar, og vi har valgt ensomhet som et av områdene der vi ønsker å gjøre en forskjell. Jeg håper vi lykkes, for det er skremmende hvor mange det gjelder. I en klasse på videregående skole vil hele 20 av 30 elever kjenne seg ensomme innimellom.

Les på Popidol: Ingen «strømmes» mer enn Billie Eilish i Norge

– Ikke overraskende for oss

Generalsekretær i Mental Helse Ungdom, Adrian Tollefsen, sier at han ikke er like overrasket over funnene i studien som Ramsdal.

– Våre egne undersøkelser understøtter studien fra NorgesEnergi, så det er ingen tvil om at ensomhet er et stort problem blant de unge. Vi har 20 lokallag i landet og de rapporterer alle om stor pågang fra unge som kjenner seg alene.

Han sier at selv om resultatene er tydelige, mangler det fortsatt forskning på hva som er årsakene til at ensomhet er så utbredt blant unge. Tollefsen påpeker samtidig at det er tankekors at ensomheten blant denne gruppen har økt i takt med et stadig mer digitalisert samfunn.

– Mye av den menneskelige kontakt mellom ungdom er erstattet av digital kontakt, og det gjør det lettere å føle seg utenfor. Sosiale medier har gjort det enkelt å følge med på hva som skjer, men det er langt fra alle som er inne i varmen, og da kan det være veldig vondt å sitte på utsiden å observere uten å være med.

Vil redusere ensomhet

Forebygging av ensomhet er et av satsingsområdene til Stortinget i perioden 2019-2023, og de beskriver i rapporten “Gode liv i et trygt samfunn” at mangelen på sosial støtte og sosiale relasjoner kan føre til ensomhet, og at ensomhet er forbundet med økt risiko for sykdom og tidlig død.

Tollefsen sier at de som ikke har klart å skaffe seg et godt nettverk i ungdomsskolealder, kan slite med å få det senere.

– Derfor er det svært viktig at samfunnet er sitt ansvar bevisst. Det første er å sørge for at ingen dropper ut av skolen, for vi vet av forskning og erfaring at de som dropper ut har økt risiko for ensomhet.

Han trekker også veksler til prestasjonskulturen, og sier at at hvis man først føler seg utenfor og i tillegg lever med press om å få det til og passe inn, kan det være enklere å trekke seg helt unna.

– Dette kan til sammen blir svært tøft for mange. Men vi ser at ensomhet er et mindre problem der kommunene er gode til å få ned skolefravær, der skolehelsetjenesten har et godt tilbud og også der det er velfungerende ungdomsklubber.

Han oppfordrer folk til å bry seg mer.

– Hvis du ikke har hatt en bestevenn som ungdom, er det ikke sikkert det blir lettere med årene. Men vi vet at det hjelper at folk bryr seg. Alle har ansvar for det, og husk at det kan bety veldig mye å be noen på en kopp kaffe, oppfordrer generalsekretæren.

Ensomme har få relasjoner

Hans oppfordring går rett i kjernen på funnene i studien fra NorgesEnergi. Der ble respondentene spurt om årsaken til at de var ensomme, og 1 av 3 oppga at de følte seg ensomme fordi de hadde lavt selvbilde eller fordi de synes det var vanskelig å få relasjoner til andre mennesker.

Nesten 4 av 10 oppga at de var ensomme fordi de hadde få eller ingen venner eller familiemedlemmer, mens 12 prosent kjente seg ensomme fordi de opplevde at ingen vil være med dem.

Av de spurte, uavhengig av alder, var de 45 prosentene som kjente på ensomhet ofte, alltid eller av og til, fordelt på 49 prosent kvinner og 41 prosent er menn. 71 prosent av dem har en samlet bruttoinntekt i husstanden på under 300 000 kroner og flesteparten av dem som kjenner seg ensomme bor i Nord-Norge, uten at de geografiske forskjellene er veldig store.

FAKTA:

Slik er fordelingen blant de 45 prosentene som svarer at de “ofte”, “alltid” eller “av og til” kjenner på ensomhet (kilde: Ipsos):

Kjønn:

Kvinner 49 %

Menn 41 %

Alder:

18-29 år 67 %

30-39 år 52 %

40-59 år 45 %

60 + 27 %

Geografi:

Nord-Norge 48%

Midt-Norge 43%

Oslo 49%

Vestlandet 45%

Østlandet uten Oslo 44%

Samlet bruttoinntekt for husstanden pr år:

Under 300 000 71%

300-500 000 51%

500-800 000 49%

Mer enn 800 000 23%

Utdanning:

Grunnskole 37%

Videregående skole 54%

Høyere utdanning, lavere grad 43%

Høyere utdanning, høyere grad 38%