Varmere klima gir lengre og kraftigere pollensesong

0
147
Allergi kvinne - Illustrasjon - Foto: Pixabay
Advertisement

Klimaendringene vi står overfor gjør at pollensesongen starter tidligere og blir mer intens. I tillegg kan nye arter som trives i varmere klima etablere seg i landet.

Dette kan få betydning for over en million nordmenn med pollenallergi, mener en av ekspertene hos Norges Astma- og Allergiforbund.

Pollenforsker Hallvard Ramfjord forteller at trenden vi har sett de siste tiårene, i retning mildere vintre og varmere somre, har flere effekter på spredningen av pollen.

Området der pollenbærende vekster trives blir større på grunn av det varme klimaet.

– Tregrensen kryper stadig oppover fjellsidene. Dette medfører økt areal av vierkratt og bjørkeskog, som begge sprer allergenbærende pollen, sier Ramfjord.

Ramfjord forteller at de har sett en tydelig forandring med tanke på når pollensesongen starter, noe som gjør at sesongen blir lenger.

– De tidligst forekommende pollentypene, or og hassel, som tidligere startet blomstringen i overgangen mars/ april, kommer nå i tilsvarende områder allerede i februar.

Slutten på hele sesongen, altså når burotpollenspredningen er over, ligger imidlertid fast rundt 25. august.

På Østlandet starter pollensesongen i gjennomsnitt tre uker til en måned tidligere enn den gjorde på åttitallet, sier han.

Han legger til at den samme utviklingen blir observert i målinger over hele landet.

Økt lufttemperatur i blomstringsfasen øker også mulighetene for effektiv pollenspredning.

– Varm luft gir økende turbulens og løfter pollenutslippene høyere opp fra kilden. Dette gir mulighet for større spredning. Gunstigere værforhold gjør også at hvert tre produserer mer pollen, sier Ramfjord.

Kilde: Norges Astma og Allergiforbund

Se også: Over 1 million nordmenn gruer seg til pollensesongen