Mange nordmenn stoler ikke på helsevesenet

0
178
Illustrasjon - foto: FatCamera/iStock
Advertisement

En ny undersøkelse viser at én av fem nordmenn frykter helsevesenet ikke kan ta godt nok vare på dem hvis de blir alvorlig syke.

Tallene kommer fram i en ny, landsrepresentativ undersøkelse utført av Norstat for Codan Forsikring.

– Mediene har snakket mye om sykehusenes kapasitet til å ta imot koronapasienter, og om planlagte operasjoner som har blitt utsatt på grunn av pandemien. Dette kan ha ført til lavere tillit til helsevesenet, og til at mange bekymrer seg for om helsevesenet er i stand til å ta vare på oss hvis vi blir alvorlig syke. Heldigvis er det likevel fortsatt slik at et stort flertall har tillit til det norske helsesystemet, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

Samtidig som mange bekymrer seg, viser tall fra Finans Norge at flere har tegnet helseforsikring det siste året.

– Statistikk fra Finans Norge viser at stadig flere tegner barneforsikring, behandlingsforsikring eller forsikring mot kritisk sykdom – det vi med et samlebegrep kaller helseforsikringer. Ved utgangen av 2020 hadde 648 000 nordmenn tegnet behandlingsforsikring, opp fra 619 000 ett år tidligere, sier Richvoldsen.

De aller fleste som har en behandlingsforsikring, har det via arbeidsgiver. Ved utgangen av fjoråret gjaldt dette 582 000 nordmenn.

Advertisement


Flest saker knyttet til behandling

Det ble meldt 357 000 behandlinger i 2020. Ser man på hvordan saker knyttet til behandlingsforsikring, barneforsikring og forsikring mot kritisk sykdom fordelte seg i 2020, viser Finans Norges tall at behandlingsforsikringen sto for en andel på hele 97,5 prosent.

– En behandlingsforsikring gjør at du får hjelp til rask spesialistvurdering og behandling ved sykdom eller skade. I disse dager sitter mange på hjemmekontor, noe som kan resultere i plager man ikke ville fått hvis man befant seg på kontoret hvor arbeidsområdet er tilrettelagt på en helt annen måte, sier Richvoldsen.

Dette var de vanligste behandlingene knyttet til behandlingsforsikring i 2020:

  • Fysioterapeut/kiropraktor: 167 000.
  • Legespesialist/diagnostikk: 135 000.
  • Psykolog/psykiater: 18 500.
  • Operasjon: 13 000.
  • Annen behandling: 23 000.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for Codan Forsikring i et landsrepresentativt utvalg på 1000 respondenter i februar 2021. Her svarer 20 prosent ja på spørsmålet om de er bekymret for at det norske helsesystemet skal ta godt nok vare på dem hvis de blir alvorlig syke. 70 prosent svarer nei, og ti prosent vet ikke.

Kilde: Codan forsikring

Se også: Nordmenn føler seg mer trygge på helsedata