Angst- og sovemedisin i fosterlivet gir ikke atferdsproblemer hos norske førskolebarn

0
147
Lene Maria Sundbakk holder på med en doktorgrad ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO
Advertisement

Kan mors Valium-bruk i svangerskapet gi atferdsproblemer for barnet i magen? Det ønsker norske forskere å svare på, slik at de kan rådgi kvinner som bruker slike medisiner.

Omtrent 60 000 kvinner blir gravide i Norge hvert år, og ca. 600 av dem bruker medisiner mot angst og søvnproblemer i svangerskapet.

Advertisement

Les: Vi ønsker sunnere mat også når vi griller

Få studier har tidligere undersøkt hvordan mors bruk av disse medsinene i svangerskapet påvirker barnets atferd i førskolealderen. I denne studien undersøkte forskere om norske 5-åringer med mødre som brukte slike medisiner i svangerskapet, hadde økte atferdsproblemer i førskolealderen.

Studien viste at:

Studien viste at mors bruk av disse medisinene ikke påvirket atferdsproblemer hos de 5 år gamle barna.

Les på F7: Det mest radikale og opprørske valget du kan gjøre, er å være optimistisk

Hvorfor er denne kunnskapen viktig?

Dette er den første studien som har sett på bruk av angstdempende medisin og sovemedisin i svangerskapet og atferdsproblemer hos 5 år gamle barn. Slik kunnskap er viktige for forståelsen av hvordan medisiner tilført i fosterlivet påvirker barnas atferd.

Resultatene vil være viktige for å kliniske retningslinjer og anbefalinger om behandling av angst og søvnforstyrrelser i svangerskapet. Resultatene kan berolige kvinner som bruker medisinene i korte perioder, eller som brukte medisinene før de visste at de var gravide.

Hvordan ble studien utført?

Studien ble utført ved å bruke data fra den norske mor-og-barn undersøkelsen (MoBa) og Medisinsk fødselsregister. Opplysninger om mors medisinbruk i svangerskapet ble hentet fra MoBa-spørreskjemaer, og barnas atferd er basert på foreldrenes rapportering på et spørreskjema da barnet var 5 år.

I alt ble over 36 000 barn inkludert i studien.

Hvem utførte studien?

Studien ble utført ved Farmasøytisk institutt ved Universitet i Oslo i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt.