Regjeringen Solberg ignorerer råd fra Kreftforeningen

0
263
Advertisement

Regjeringen Solberg sier nei til å utrede virkningen av et mulig forbud mot solarium i Norge. Med dette ignorerer de råd fra Kreftforeningen og Norges fremste fagmiljø for forskning på ultrafiolett stråling (UV).

– Det er skuffende at Regjeringen sier nei til å utrede muligheten for ytterligere tiltak mot solarium, så lenge Norge fortsatt er på verdenstoppen i forekomst av melanom (føflekkreft), sier Ellen Bruzell fra Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin (NOFFOF).

Les: Vanlig havsalt kan hjelpe mot forkjølelse

Da regjeringen nylig la frem sin nye strategiplan mot hudkreft overrasket de mange ved å fjerne fagmiljøenes anbefaling om å utrede virkningen av et mulig forbud mot solarier. Dette til tross for at både Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og WHO har slått fast at solarium øker risikoen for hudkreft, og spesielt melanom.

– Forekomsten av melanom i Norge som skyldes UV er en av de høyeste i verden. Forekomsten har økt kraftig de siste tiårene, og økningen er forventet å fortsette, sier Bruzell.

Les: Blir sittende med høye lån etter BankID svindel

Forbud i andre land
Melanom er den mest dødelige formen for hudkreft og tar hvert år livet av over 300 mennesker i Norge. Så mye som 90 prosent av tilfellene skyldes sol og solariumsbruk. Dette gjør at kreftformen også er blant de enkleste å forebygge.

Ett av flere tiltak kan være forbud mot solarier. Brasil innførte verdens første nasjonale forbud i 2009. I 2016 fulgte australske myndighetene etter, og innførte forbud mot kommersiell bruk av solarium for hele befolkningen.

I Norge ble det innført 18-års aldergrense på solariebruk i 2012. Krav om faktisk alderskontroll kom imidlertid ikke før i 2017. Samme år avslørte stikkprøver manglende alderskontroll på over 50 prosent av stedene som ble kontrollert.

Ønsker vitenskapelig utredning
– NOFFOF mener at tiden er inne for å vurdere ytterligere tiltak. Vi kjenner ikke til effekten et mulig forbud mot solarier kan ha på hudkreftutviklingen, men det er nødvendig å vite konsekvensene dersom vi skal veie dette tiltaket mot andre mulige løsninger. Bare gjennom vitenskapelig baserte utredninger, kan vi vite den totale samfunnseffekten, sier Bruzell.

Da kan regjeringen foreta et valg basert på tilgjengelig kunnskap og ikke på frykt for å miste
solingshungrige velgere.