Ja til brystkreftmedisin

0
179
Kvinne får mammografi. Illustrasjonsbilde fra Colourbox.
Advertisement

Pertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni.

– Vi er glade for at vi nå kan si ja til pertuzumab til behandling av både neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft. Beslutningen er avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft, men nå har vi sikret en løsning som er bærekraftig for helsetjenesten, sier Stig A. Slørdahl leder i Beslutningsforum for nye metoder.

Les: Hvordan gå ned i vekt, støttet opp med forskning

Pertuzumab (Perjeta) er allerede innført til behandling av brystkreft med spredning.

Beslutningen
Slik ble beslutningen i Beslutningsforum angående pertuzumab:
Pertuzumab (Perjeta) for neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft, avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft. Den nye avtalen er også en revisjon av eksisterende tilleggsavtale som ble innført før prinsippet om flat rabatt, og anses som mer hensiktsmessig enn dagens avtale. Hovedprinsippet om flat rabatt ligger fortsatt fast. Det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Avtalen skal følges opp med tilhørende rapportering til Beslutningsforum innen 15. juni 2020. Avtalen trer i kraft fra 15. juli 2019.

Les: Vi elsker kaffe, men hvor mye er for mye?

Om brystkreft.
Brystkreft er en ondartet svulst som oppstår i brystet. Det finnes flere typer, men de fleste utgår fra selve kjertelvevet. Brystkreft er den hyppigst forekommende kreftformen i den vestlige verden. Prognoser viser at behandlingen gir stadig bedre resultater. Mer enn åtte av ti er fortsatt i live fem år etter at diagnosen er stilt.

Grundig prosess
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode.

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarende/generika, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

Du kan lese om flere av dagens beslutninger her.