1 av 3 studenter er ensomme

0
461
Stillbilde fra filmen. Frivillighet Norge lanserer i dag en ny film som et tilsvar til denne undersøkelsen, der frivillig innsats presenteres som en løsning. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge
Advertisement

Frivillighet kan vaksinere studenter mot ensomhet.

1 av 3 studenter er ensomme i følge en ny stor levekårsundersøkelse blant norske studenter. Frivillighet Norge lanserer i dag en ny film som et tilsvar til denne undersøkelsen, der frivillig innsats presenteres som en løsning. – Å engasjere seg som frivillig kan være en vaksine mot ensomhet. Vi ser ikke ensomme studenter som offer som trenger tiltak, men som ressurser med nye muligheter, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Alle har en psykisk helse som må tas vare på hver eneste dag. Den må først og fremst ivaretas i et felleskap, sa Kari Jussie Lønning, som ledet arbeidet med SHoT-undersøkelsen 2018.

Studenter er ressurser, ikke offer.

Johnsen mener det er mer givende og bærekraftig for studenter å få være en ressurs enn en mottaker for et tiltak. Frivilligheten har meningsfulle felleskap der studenter kan møte folk med lignende interesser og engasjement.

– Frivillige organisasjoner sørger for mange gode tiltak som motvirker ensomhet, men det viktigste tiltaket er kanskje det felleskapet de frivillige selv opplever, sier Slotterøy Johnsen.

Student fant felleskapet han søkte i frivilligheten

Etter at Eilif sluttet med organisert idrett og flyttet fra Drammen til Oslo for å studere, trengte han et nytt miljø der han kunne møte nye mennesker og drive med friluftsliv.

– Som frivillig i DNT-ung Oslo har jeg fått møte mange utrolig kunnskapsrike og hyggelige mennesker som jeg har fått oppleve naturen sammen med. De er jo i seg selv en viktig del av opplevelsene jeg har med meg. Det er ganske rart hvor mye man åpner seg for hverandre når man er sammen i naturen, og gjør en frivillig innsats sammen.

Åpen dør og lav terskel

I dag lanseres en ny film som setter fokus på utfordringen med ensomhet blant studenter og frivilligheten som en mulighet for å bli kjent med flere på studiestedet.

– Når frivilligheten samles og åpner dørene slik som gjennom nettportalen Frivillig.no, blir det lettere å finne gode felleskap og engasjere seg i, også for studenter, forteller Johnsen.

Nye tall viser at Frivillig.no når spesielt godt ut til den yngre delen av befolkningen. Totalt er 39 % av de som melder sin interesse som nye frivillige under 30 år, og 22 % oppgir at de er studenter.

– De fleste som melder seg som frivillige sier at de ønsker å gjøre noe for andre. Jeg tror at dette også gjør noe med dem. Vi alle trenger å føle at vi er til nytte og at innsatsen vår betyr noe, sier Johnsen.

– Studentforeninger er rett for mange, men for andre kan det passe bedre å engasjere seg utenfor studiestedet. Det viktigste er at du lett finner et engasjerende felleskap som passer for deg, sier Johnsen.