Vi røyker mye mindre, mens snusbruken har eksplodert

0
106
Advertisement

Kreftforeningen er redd for at røyk skal få en renessanse blant unge selv om vi ser at bruken av røyk går kraftig ned i alle aldersgrupper. Statistisk sentralbyrå har kommet med tall for de siste ti årene som viser at antallet nordmenn som snuser hver dag, blitt doblet, mens antallet røykere samtidig er halvert.

16 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år snuser daglig. Samtidig er det 7 prosent som røyker.

Advertisement

Les på F7: Petter Stordalen sponser Friends Arena og bytter navn Strawberry Arena

Det er en halvering i antall røykere de siste ti årene og en dobling av snusere.

– Det er stadig flere som bruker snus daglig. De siste ti årene har andelen som snuser på daglig basis, nesten doblet seg, sier SSB- rådgiver Sindre Mikael Haugen.

Det er flest unge som snuser. 29 prosent av dem mellom 25 og 34 år gjør det.

– Det er verdt å poengtere at selv om bruken av snus kan anses som et ungt fenomen, har det de siste ti årene også vært en økning i andelen som bruker snus daglig blant befolkningen som er 35 år og eldre, sier Haugen.

Det er omtrent like mange menn og kvinner som røyker daglig. Det er også en klar overvekt av dem med lav utdanning. Blant dem som har universitets- og høyskoleutdanning, er det bare 2 prosent som røyker.