Studie finner at mange personer med hjerte- og karsykdommer bruker for mye salt

0
89
Advertisement

Tallene er rimelig klare for forskere har funnet ut av sammenhengen mellom bruk av natrium (salt) og hjerte- og karsykdommer. – 89 % av personer med hjerte- og karsykdommer konsumerte mer enn 1500 mg natrium daglig.

  I gjennomsnitt bruker personer med kardiovaskulær sykdom (CVD) mer enn to ganger det daglige anbefalte inntaket av natrium, ifølge resultatene av en studie presentert på American Cardiologys årlige vitenskapelige sesjon fra 6. april til 8. april 2024 i Atlanta, Georgia.

  Advertisement

  Les: Tottenham stjerne lider av søvnløshet

  I følge CDC bruker den gjennomsnittlige amerikaneren mer enn 3400 mg natrium per dag, som er over den føderale anbefalingen på mindre enn 2300 mg daglig. Byrået la til at det meste av natrium som konsumeres er gjennom salt, og når det har for mye, kan det øke blodtrykket og risikoen for hjertesykdom og hjerneslag.

  «Å estimere natriummengder i et måltid kan være utfordrende,» sa Elsie Kodjoe, MD, MPH, en indremedisiner ansatt ved Piedmont Athens Regional Hospital i Athen, Georgia, i en pressemelding. «Matetiketter hjelper til med å beregne natrium i kosten ved å gi natriummengder i pakket mat. Likevel er det fortsatt utfordrende å følge en lavnatriumdiett selv for personer med [CVD] som har et sterkt insentiv til å følge seg.»

  I studien brukte etterforskerne dato fra personer som ble diagnostisert med hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesvikt, koronararteriesykdom eller angina og ble inkludert i National Health and Nutrition Examination Survey mellom 2009 og 2018. Forskere estimerte natriuminntaket basert på spørreskjemaer der enkeltpersoner rapporterte hva de spiste i løpet av 24 timer, ifølge pressemeldingen.

  Les på F7: Quentin Tarantino skroter «The Movie Critic» som sin siste film

  I utvalget av mer enn 3100 individer med CVD fant etterforskere at 89% av individene konsumerte mer enn 1500 mg natrium, og i gjennomsnitt konsumerte individer dobbelt så mye som anbefalt mengde, ifølge pressemeldingen. Etterforskere rapporterte også at personer med CVD konsumerte i gjennomsnitt 3096 mg natrium per dag, lavere enn gjennomsnittet på 3400 mg per dag rapportert av CDC. I følge etterforskerne kan begrenset natriuminntak redusere sannsynligheten for påfølgende alvorlige kardiovaskulære hendelser, og funnene viser hvor mange individer som møter utfordringer med å overholde de anbefalte natriumgrensene. Videre sa de at resultatene viste dette uavhengig av andre faktorer, som inkluderte sosioøkonomisk status.

  «Den relativt lille forskjellen i natriuminntak tyder på at personer med [CVD] ikke begrenser inntaket sitt særlig mye sammenlignet med befolkningen generelt, og at de også bruker mer enn det dobbelte av det som anbefales,» sa Kodjoe i pressemeldingen. «For å gjøre det lettere for pasienter å følge kostholdsretningslinjene, må vi finne mer praktiske måter for allmennheten å anslå natriumnivåer i kosten eller kanskje vurdere en reduksjon i natriuminnholdet i maten vi spiser rett fra kilden.»

  Viktig å huske!
  Personer med CVD konsumerte i gjennomsnitt 3096 mg natrium daglig, og overskred anbefalte grenser.
  89 % av CVD-pasientene konsumerte mer enn 1500 mg natrium, noe som tyder på problemer med å følge en diett med lavt natriuminnhold.


  Å senke natriuminntaket kan redusere risikoen for fremtidige kardiovaskulære hendelser.
  Kodjoe la til at enkeltpersoner kan ta proaktive tiltak for å redusere natriuminntaket, for eksempel å tilberede måltider hjemme der de kan kontrollere natriuminnholdet i maten. Etterforskere la til at enkeltpersoner bør se etter matvarer med natriumnivåer på 140 mg eller mindre per porsjon. Videre foreslo de bedre utdanning rundt fordelene med å begrense natrium, i håp om at det bedre kunne motivere enkeltpersoner til å følge anbefalingene.

  En begrensning av studien inkluderte at natriuminntaket var basert på tilbakekalling av mat i stedet for et 24-timers urin natriummål, som er gullstandardmetoden, ifølge pressemeldingen.

  Kilder:

  Majority of people with heart disease consume too much sodium. News release. EurekAlert. April 2, 2023.

  CDC. Salt: Sodium Intake and Health. June 6, 2023.