Store fylkes-forskjeller i legemiddelbruk

0
229
Advertisement

Innlandet ligger på topp i legemiddelforbruk, fulgt av Vestfold og Telemark og Nordland. Minst legemidler bruker befolkningen i Rogaland og i Oslo.

I Innlandet brukte innbyggerne i gjennomsnitt 645 definerte døgndoser (DDD)[i] hver i fjor. Det er et stykke ned til Vestfold og Telemark, der befolkningen i snitt brukte 595 døgndoser. Det er det samme som i Nordland. Totalt i Norge ble det i gjennomsnitt brukt 541 DDD. Det viser legemiddelstatistikken for 2020.

– Det betyr at det brukes 20 prosent mer legemidler i Innlandet enn i Norge sett under ett. I Vestfold og Telemark og i Nordland ligger de 10 prosent over landsgjennomsnittet, sier farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen.

Les på F7: Den italienske skulptøren Arturo Di Modica er død

Aller minst legemidler bruker folk i Oslo, fulgt av Rogaland. Befolkningen i Oslo bruker 15 prosent mindre enn landsgjennomsnittet. I Rogaland bruker de 10 prosent færre doser.

Pensjonist-fylkene bruker mest
Det er en klar sammenheng mellom legemiddelbruk og befolkningenes alderssammensetning.

– De som er eldre enn 67 år bruker omtrent fire ganger så mye legemidler som de som er under 67. Derfor er det naturlig at fylker med aldrende befolkning også havner øverst på listen, sier Andresen.

I Innlandet er 20 prosent av befolkningen over 67 år. I Vestfold og Telemark og i Nordland er andelen over 67 år på 18 prosent.

– Polyfarmasi, at man bruker flere legemidler, kan være utfordrende. Regelmessige legemiddelgjennomganger kan være et godt verktøy for å redusere feil legemiddelbruk, avslutter Andresen.

I Oslo er kun 11 prosent av innbyggerne over 67 år, og følgelig bruker Oslofolk også færre legemidler.

Virkestoffene Atorvastatin og Acetylsalisylsyre, som brukes mot hjerte- og karlidelser, er på topp i alle fylker.

Kilde: Apotekerforeningen

Se også: Bruken av antibiotika redusert med over 30 %