sss
Home Helse God kondisjon reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer og for tidlig død – uansett alder og kjønn

God kondisjon reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer og for tidlig død – uansett alder og kjønn

0
204

I den største studien i Sverite til dags dato hos friske voksne, viser forskere ved GIH at bedre kondisjon reduserer risikoen for å lide av hjerte- og karsykdommer og dø for tidlig hos både menn og kvinner i alle aldre. I tillegg støtter studien ikke tidligere påstander om at høy kondisjon vil øke risikoen for hjerte- og karsykdommer eller for tidlig død.

– Tidligere studier på friske voksne har stort sett blitt gjort på menn. Fordi omtrent halvparten av de totalt 266 000 deltakerne i denne studien er kvinner, gir dette oss den unike muligheten til å sammenligne viktigheten av kondisjon mellom menn og kvinner, sier førsteamanuensis Elin Ekblom Bak, en av de ansvarlige forskerne ved GIH.

Les: 11 smarte matvarer som hjelper deg å gå ned i vekt

Studien er basert på over 266 000 menn og kvinner i alderen 18-74 år i den yrkesaktive befolkningen fra en unik database fra helsefirmaet HPI Health Profile Institute. Ved studiestart hadde ingen av deltakerne noen tidligere kjent hjerte- og karsykdom. Deltakerne har gjennomgått en helseprofilvurdering og mottatt sin kondisjon, dvs. maksimal oksygenopptak, beregnet via en kondisjonstest på en sykkel. Oksygenopptak måles vanligvis i enheter på ml per minutt og kg kroppsvekt. Studien ble utført mellom 1995 og 2015.

Resultatene viste at menn sammenlignet med kvinner i samme alder, eldre sammenlignet med yngre og de med lavere kondisjon, hadde en høyere risiko for å få en hjerte- og karsykdom for første gang.
– Vi vet allerede at menn har en høyere risiko for å lide av hjerte- og karsykdommer, men at forskjellen i risiko mellom menn i alle aldre og kvinner i alle aldre og over hele kondisjonen ikke var så stor. Menn i yngre aldersgruppe, 18-49 år, med lav tilstand hadde en lignende risiko som kvinner i eldre aldersgruppe, 60-74 år, som led av en hjerte- og karsykdom for første gang, sier Elin Ekblom Bak.

Les: Vi har endret våre matvaner og vi ønsker å spise sunnere

I en publikasjon fra i fjor * viste forskningsgruppen ved GIH en kraftig nedgang på 10,8 prosent i kondisjon de siste tiårene i samme gruppe fag. Nå viser resultatene fra denne studien at høyere kondisjon reduserte risikoen for både menn og kvinner i alle aldersgrupper, uten noen klar grense da risikoreduksjonen avtok. I gjennomsnitt reduserte risikoen for hjerte- og karsykdommer med 2,3 prosent, og for tidlig død med 2,6 prosent, per hver høyere ml. De med lavere kondisjon hadde størst risikoreduksjon.
– Å øke ens kondisjon trenger ikke være vanskelig og komplisert. Det trenger ikke å være lederstyrt eller planlagt trening med høy intensitet. Det er nok at du opplever det du gjør som noe anstrengende, så du blir litt pustende og varm – noe du veldig godt kan nå i hverdagen din, sier Elin Ekblom Bak.

Studien ble utviklet av HPI-gruppen ved GIH, som er et forskningssamarbeid mellom forskere ved GIH og HPI Health Profile Institute.
– Å kunne vise at så lite som en enhet (ml) med høyere kondisjon kan føre til en reduksjon i risikoen for hjerte- og karsykdommer og for tidlig død, spesielt for de med lav kondisjon, er viktig både fra et individ og folkehelseperspektiv, sier Peter Wallin , Administrerende direktør for HPI Health Profile Institute.

Forskningsprosjektet er finansiert av FORTE, Heart Lung Foundation og de svenske forsvaret.

NB Svensk: Les artikkelen som er fritt tilgjengelig på Forebyggende medisin