Går inn for aktiv dødshjelp

0
289
Christian Enger ble med sin ALS-syke venn til Sveits der han døde ved aktiv dødshjelp. Foto: Helsepartiet
Advertisement

– Det er uverdig at Norge nekter mennesker med store lidelser en skånsom og verdig avslutning, sier nyvalgt leder i Helsepartiet, Erik Hexeberg. Noen nordmenn velger å reise til Sveits for å dø.

De få, aktuelle pasientene dette gjelder, må få tilgang til legemiddelassistert livsavslutning i Norge under strenge kriterier. Det vedtok Helsepartiet under sitt landsmøte sist helg

I resolusjonen står det: «Helsepartiet vil åpne for nødvendige forarbeider med mål om at også norske pasienter skal få tilgang til legemiddelassistert livsavslutning i Norge, under svært strenge kriterier og betalt av det offentlige helsevesen.»

–  Helsepartiet finner det uverdig at Norge nekter mennesker med store lidelser en skånsom og verdig avslutning, kun av økonomiske årsaker. Norsk juss tillater dette, så her gjelder muligheten kun for folk med god økonomi, sier leder av Helsepartiet, lege Erik Hexeberg.

Tilbud i Sveits
Noen få mennesker har i dag ressurser til å foreta veloverveide reiser til Sveits, der assistert livsavslutning er å få kjøpt på lovlig vis, men til en høy pris. Hvert år får et tyvetalls nordmenn sine liv avsluttet på denne måten. Pasienter som ikke har råd må holde ut til døden inntreffer.

Christian Engers bestevenn fikk ALS i en alder av 43. Før ett år var gått så Christian sin beste venn gå fra topptrent til døende. Christian ble med på den siste reisen, til Sveits.

På Helsepartiets landsmøte fortalte Christian Enger sin sterke historie. I november 2020 ble han med sin beste venn på sitt livs vanskeligste reise. Sveitsisk politi beslagla passet hans, vennen måtte selv injisere den dødelige sprøyten og Christian var glad har var ved sin venns side til det siste.

Også Nederland og Belgia tillater legeassistert dødshjelp, men kun Sveits åpner for pasienter fra andre land.

Åtte av ti er for Aktiv dødshjelp
En undersøkelse fra MMI fra 2019 viser at 77% av den norske befolkning er positive til aktiv dødshjelp under gitte forutsetninger.

Helsepartiet vil åpne for juridiske og medisinske forarbeider så også norske helsetjenester skal ha et tilbud med mulighet for legemiddel assistert livsavslutning, under svært strenge kriterier. Blant betingelsene må være at sykdommen / tilstanden er dødelig, smertefull og uhelbredelig.

Andre kriterier er at pasientens valg må uten tvil være tatt på selvstendig grunnlag og ved tilregnelighet. Helsepartiet understreker at legemiddelassistert livsavslutning må kun foretas av høyt kvalifisert helsepersonell ved et lite antall klinikker.

Kilde: Helsepartiet

Se også: Skal redusere unødvendig bruk av antibiotika