Dette coronaviruset er vesentlig mindre dødelig enn SARS og MERS

0
241
Advertisement

Leser du tabloid aviser eller følger med på døgnkontinuerlige nyhetssendinger er det nye utbruddet av coronaviruset en dødsdom for oss alle, men vi kan alle slappe av. – Vi kommer ikke til å dø av dette, selv om det alltid er et godt råd å vaske hendene før man spiller eller tar seg i ansiktet. 

Wuhan i Kina er sentrum for dette utbruddet, det er en by med 11 millioner innbyggere og så langt har de fått inn 881 pasienter som har fått påvist viruset og 1073 i kø for testing som er antatt syke. – Kinesiske myndigheter har innført «lock down» av Wuhan og så langt 10 andre byer i Kina. De jobber også på spreng og bygger et nytt sykehus som skal stå ferdig om 10 dager. (Ja du leste rett – 10 dager)

Advertisement

Les: Trenden med nakne ankler er faktisk farlig

Det er to store utbrudd av virus i coronafamilen som vi husker godt, SARS i 2002 og ti år senere MERS i 2012. – med 26 døde så langt er utbruddet vi er midt inne i nå langt mindre dødelig.

SARS-utbruddet tok livet av 15 prosent av de som ble syke. Det som overrasket forskerne i november 2002 da de dukket opp et nytt coronavirus i Kina var at det som vanligvis ga symptomer som best kan sammenlignes med en mild forkjølelse nå var svært sykdomsfremkallende. – Derav navnet Serious Acute Respiratory Syndrome, eller SARS.

Viruset spredte seg til 37 land, 8098 mennesker ble svært syke og 774 døde – de aller fleste fra Kina. Utbruddet varte i cirka ni måneder. Verdens helseorganisasjon har beregnet at rundt 15 prosent av de som ble syke, døde.

10 år senere kom et nytt coronavirus som var mye mer dødelig enn SARS, Middle East Respiratory Syndrom coronavirus, eller MERS. – Første tilfelle kom på et sykehus i Saudi-Arabia, hvor det så langt er rapportert inn 2494 tilfeller og hele 858 dødsfall. Noe som gir en dødsrate på nesten 35%.

Les: Neil Young rakk å bli amerikansk statsborger i god tid før valget

Den første pasienten som fikk påvist det nye viruset arbeidet på Huanan Wholesale Seafood and Animal Market, og ble syk sammen med sin kone. Det er ikke vanlig at fiskevirus skal kunne gi sykdom hos mennesker. Kinesiske forskere har analysert arvestoffet til det nye viruset og lagt fram en hypotese om at det nye viruset opprinnelig kom fra flaggermus eller slanger. Disse blir også solgt levende på markedet.

Både SARS og MERS kommer opprinnelig fra flaggermus. Flaggermus er kjent for å overleve virus som er dødelige for så å si alle andre varmblodige arter. De lever i beste velgående med virus som forårsaker rabies og Ebola. Av 137 kjente infeksjonssykdommer i flaggermus kan 61 gjøre mennesker syke.

For SARS var mellomvert før viruset klarte å smitte mennesker, og for MERS er det fortsatt kamelen som er mellomvert. Derfor er MERS i all hovedsak lokalisert til Midtøsten.

Men i Wuhan er flaggermus å anse som en delikatesse. Det er derfor mulig smitte kan ha kommet den veien. En alternativ mellomvert er slanger. Dette coronaviruset har fått den foreløpige betegnelsen 2019 nCoV. Virusets arvestoff ligner svært på slike virus funnet hos slanger som ofte spiser flaggermus.

De som dør er oftest eldre menn med annen sykdom
Det er nå klart at viruset kan smittes mellom mennesker, men det synes ikke å være ekstremt smittsomt. Flere hundre mennesker som har oppholdt seg nær syke personer, har ikke blitt smittet.

Av de 26 som er bekreftet døde, er den yngste en kvinne på 48 år, som hadde diabetes og hadde et tidligere hjerneslag. De fleste andre hadde annen sykdom, inkludert kreft.

Gjennomsnittsalderen på de døde er nå 73 år. Av de 17 som vi har god informasjon om, var fire i 60-årene, to i 70-årene og åtte over 80 år. Kjønnsfordelingen er påtakelig skjev, 13 av dem var menn er og 4 var kvinner.

Dødsprosenten hos de syke er nå 3,4 prosent. Men 177 pasienter er i dag fortsatt registrert som meget alvorlig syke og flere antas å dø i tiden som kommer.

Noen få pasienter med infeksjon av viruset fra Wuhan, er blitt funnet i andre kinesiske byer som Beijing, Shanghai, Zhejiang, Guangdong, Hebei, Liaoning, Jiangsu, Fujian. I tillegg har det blitt funnet smittede i Hongkong, Macao, Taiwan, Sør-Korea, Japan, Thailand, Australia og USA.

De som har nådd andre land er blitt oppdaget allerede på flyplassen, ved hjelp av målinger av kroppstemperaturen til passasjerene. Det er ikke påvist videre smitte fra de internasjonale tilfellene.

Les på F7: Norske sparepenger bryter folkeretten

Har ikke erklært global helsekrise
Viruset synes for øyeblikket å gi en forholdsvis mild sykdom sammenlignet med sine to nærmeste slektninger, SARS-coronavirus og MERS-coronavirus, men smitteraten er foreløpig moderat. Det finnes ingen vaksiner mot dette viruset ennå.

Verdens helseorganisasjon (WHO) valgte i går å ikke erklære global helsekrise i forbindelse med utbruddet i Kina.

Det amerikanske smitteverninstituttet, Centers for Diseases Control and Prevention (CDC), har gitt dette utbruddet sin laveste risikovurdering, risikogruppe 1. Men de fraråder å reise Wuhan. De anbefaler også at passasjerer som ankommer amerikanske flyplasser direkte fra Kina, får temperaturen sin målt. På denne måten kan smittede oppdages raskt.

Engelske myndigheter har også en forholdsvis lav profil på sikkerhetsvurderingene, da svært få er blitt dødelig syke.