Mange har fått hjelp, pandemi til tross

0
150
Operasjonssal FOTO: Stiftelsen Organdonasjon
Advertisement

Til tross for krevende tider, med en koronapandemi som har lagt sterkt press på det norske helsevesenet, har 2020 vært et relativt normalt år for organdonasjondonasjon- og transplantasjonsvirksomheten.

Totalt har det vært en nedgang i i antall transplantasjoner i forhold til 2019, men den har vist seg å være mindre enn fryktet.

Flere venter på nyre

Noe av nedgangen skyldes at programmet for nyredonasjon fra levende giver ble satt midlertidig på vent grunnet kapasitetsutfordringer.

Behovet for nyretransplantasjon øker sterkt. Ved utgangen av 2020 stod 414 personer på venteliste for en ny nyre, mot 364 året før. Dialyse er en behandling som er svært kostnadskrevende for samfunnet og ofte belastende for den enkelte pasient.

Det har også vært en nedgang når det gjelder antall transplantasjoner med de andre livreddende organene. Mest markant er nedgangen for bukspyttkjertel, der det ble transplantert 60% færre fra 2019 til 2020.

Avslagsprosent opp igjen

Etter en rekordlav avslagsprosent i 2019, gikk den noe opp igjen i 2020. Det ble i fjor avslag ved 22 prosent av forespørslene på sykehuset, mot 16 prosent året før. Primært skyldes avslagene at avdødes ønske er ukjent, og de pårørende velger et nei for å være på «den sikre siden». Kun ett av avslagene i fjor skyldtes at den avdøde selv var uttalt negativ til organdonasjon.

Alt i alt fortsetter denne viktige virksomheten å redde liv. Til sammen har organtransplantasjon nå gitt over 13000 nordmenn livet tilbake!

Kilde: Stiftelsen organdonasjon

SE OGSÅ: Forkjølelsen som forsvant