Innfører genprofiltest for brystkreft

0
175
Kvinne som får mammografi (Colourbox)
Advertisement

En genprofiltest for å forhindre unødvendig behandling av brystkreft innføres av Beslutningsforum for nye metoder. Bruk av testen kan bidra til mer presis beregning av hvilke pasienter som bør få adjuvant behandling med kjemoterapi, og til at pasienter som har lav risiko for tilbakefall ikke får kjemoterapi med mulige bivirkninger av behandlingen.

Legemidler til behandling av brystkreft, Wilsons sykdom, myelogen leukemi, systemisk mastocytose og lungekreft fikk også ja og totalt ble ni nye metoder besluttet på dette møtet. Les mer om de andre beslutningene på nyemetoder.no

Første genprofiltest
Prosigna er en genprofiltest som gjøres på tumormaterialet/kreftsvulsten og er den første genprofiltesten som innføres her i landet. Det er viktig at de som har økt risiko for tilbakefall får adjuvant behandling, og at de som ikke skal ha behandling ikke får en behandling som medfører risiko for bivirkninger. Det finnes et system for å vurdere risiko for tilbakefall før adjuvant behandling anbefales og adjuvant behandling kan utsette/hindre tilbakefall av sykdom.

Les: Dette er maten (og drikke) som ødelegger sexlivet ditt

– Dette kan bli et viktig supplement for valg av behandling i framtida, men samtidig vil det også medføre at pasienter kan unngå unødvendig behandling med mulige bivirkningene, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsforum for nye metoder.

Det er overbevisende dokumentasjon for at det er sammenheng mellom prosignas risikoprediksjon og faktisk risiko for tilbakefall av brystkreftsykdom.

Les på F7: Porsche samarbeider med Boeing, vil bygge flyvende el-biler for rike mennesker

Bidrar til bedre beregning
Genprofiltesten prosigna test (PAM50 ROR) skal brukes for beslutninger om adjuvant behandling ved brystkreft kan innføres som del av beslutningsgrunnlaget ved spørsmål om adjuvant behandling til pasienter som er operert for brystkreft av kategori hormon reseptorpositive/human epidermal vekstfaktor reseptor 2-negative uten spredning til lymfeknuter.

Bruk av testen kan bidra til mer presis beregning av hvilke pasienter som bør få adjuvant behandling med kjemoterapi, og til at pasienter som har lav risiko for tilbakefall ikke får kjemoterapi med mulige bivirkninger av behandlingen. Bruk av testen bør inngå i nasjonale studier, herunder den nasjonale EMIT-studien, for å kunne dokumentere testens nytte og kostnadseffektivitet.