Godkjente første immunterapi for de med leverkreft

0
230
Foto: Roche
Advertisement

Beslutningsforum har godkjente Roches Tecentriq▼ (atezolizumab) i kombinasjon med bevacizumab for behandling av pasienter med den vanligste formen for leverkreft.

– Tecentriq i kombinasjon med bevacizumab er den første behandlingen som er godkjent på over et tiår for personer med tidligere ubehandlet avansert eller inoperabel leverkreft, og som har forbedret totaloverlevelse for denne pasientgruppen. Det er svært gledelig at denne behandlingen nå er godkjent av Beslutningsforum for bruk hos norske pasienter, sier Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche Norge.

Advertisement

– Det er det viktig å merke seg at bevacizumab ikke bare brukes i kombinasjon med Tecentriq for sine antiangiogene effekter, men også for sine immunmodulerende effekter. Derfor har man undersøkt nettopp denne kombinasjonen i behandling av pasienter med leverkreft i IMbrave-150 studien, som har vist svært positive resultater sammenlignet med tidligere standarbehandling, legger han til.

Godkjenningen er basert på resultater fra fase III IMbrave150-studien, som viste at atezolizumab i kombinasjon med bevacizumab reduserte risikoen for død (total overlevelse [OS]) med 34% (hazard ratio [HR] = 0,66 (0,52,0,85) p=0,0009, varighet av respons var 16,3 måneder hvor over 70% av pasientene opplever initial kontroll av sykdommen.

HCC er en aggressiv kreft med begrensede behandlingsalternativer og er en hovedårsak til kreftdødsfall over hele verden. Hvert år diagnostiseres mer enn 750 000 mennesker over hele verden med HCC, med de fleste tilfeller i Asia og nesten halvparten av alle tilfellene i Kina. I USA har antallet tilfeller av leverkreft mer enn tredoblet seg siden 1980, og HCC representerer den raskest voksende årsaken til kreftrelatert død, mens leverkreft i Europa også er på vei opp, og står for mer enn 80 000 diagnoser og omtrent 77.000 dødsfall hvert år. HCC utvikler seg hovedsakelig hos mennesker med skrumplever på grunn av kronisk hepatitt (B eller C) eller alkoholforbruk, og presenteres vanligvis på et avansert stadium. Prognosen for inoperabel HCC er fortsatt dårlig, med få systemiske terapeutiske alternativer og en 1-års overlevelsesrate på mindre enn 50% etter diagnosen.

Fakta:

  • Tecentriq i kombinasjon med med bevacizuamb er det første og eneste immunterapi-regimet som er godkjent i Europa for behandling for inoperabel hepatocellulært karsinom (HCC). Kombinasjonen ble godkjent av EU-kommisjonen i november 2020.
  • HCC er den vanligste formen for leverkreft og rammer ca 300 norske pasienter hver år ifølge tall fra Kreftregisteret.
  • Tecentriq-kombinasjonen forbedret total overlevelse og progresjonsfri overlevelse sammenlignet med tidligere standardbehandling.
  • Bevacizumab er et anti-VEGF-antistoff, som har en immunmodulerende effekt på immunmiljøet. Prekliniske data viser at å legge til bevacizumab til anti-PD-L1-inhibering kan bidra til å redusere aktiviteten til de hemmende eller immunsuppressive cellene i mikromiljøet. Anti-VEGF behandling kan også være nyttig i rekrutteringen av cytotoksiske T-celler i svulstens mikromiljø.

Roche er en global aktør innen legemidler og diagnostikk med fokus på å fremme vitenskap for å forbedre menneskers liv.

Kilde: Roche

Se også: Danske forskere med gjennombrudd: Nytt våpen i kampen mot kreft