Vi kan ha blitt mer allergiske

0
201
Allergi kvinne - Illustrasjon - Foto: Pixabay
Advertisement

Pollensesongen har så langt vært ille for den millionen pollenallergikere vi har i Norge. Nå føler 1 av 10 seg enda mer allergiske enn tidligere. – Er det en sammenheng mellom allergiske reaksjoner og strenge restriksjoner under pandemien, spør farmasøyt.

I en fersk undersøkelse utført av Respons analyse for Farmasiet oppgir 1 av 10 i aldersgruppen 18-24 år at de har følt seg mer pollenallergiske i koronatiden enn tidligere.

– Da undersøkelsen ble gjennomført var det mye spredning av pollen i hele Norge, men vi ser at vi jevnt over har solgt mer allergimedisin enn i fjor, sier Stig Henning Pedersen, farmasøyt og driftsdirektør i Farmasiet.

Han lurer nå på om det kan være en sammenheng mellom strenge tiltak, sosial nedstenging og at flere opplever allergilignende symptomer.

– Mindre eksponering for bakterier og virus over lengre tid kan gjøre oss mer sensitive. Kan ett år med isolasjon og lite kontakt også ha fått unge og voksne som ikke har reagert på noe tidligere til å få allergilignende symptomer, spør han.

Kan utvikle astma

I tillegg til å føle seg mer pollenallergiske, svarer 1 av 10 at de tror de har pollenallergi, uten å ha fått dette sjekket. Det kan være svært uheldig, mener Pedersen.Han råder alle som opplever symptomer til å kontakte legen da ubehandlet pollenallergi kan føre til astma på sikt. 

– Dersom du stadig eksponeres for allergener kan det øke sannsynligheten for at du utvikler astma. Astma og allergi henger tett sammen, så det er viktig med en utredning hos legen hvis du opplever symptomer, sier han.

Farmasøyten oppfordrer også de som muligens tar reseptfrie medisiner, uten å vite om symptomene skyldes allergi, til å kontakte legen – spesielt hvis de ikke opplever bedring.

–  Det kan også være uheldig å ta medisiner man ikke trenger. Spørsmålet er om de som tror de er allergiske faktisk er det, eller om de har utviklet en form for «innbilt pollenallergi», sier han og legger til:

 – Vi må huske på at det fortsatt finnes vanlig forkjølelse.

Pollen eller korona?

Den siste tiden har det vært flere diskusjoner om hvorvidt man kan skille koronasymptomer og allergisymptomer.

– At mange føler seg forvirret angående dette er veldig forståelig. Samtidig finnes det vesentlige forskjeller. Typiske symptomer ved pollenallergi er hyppig nysing, kløende nese og øyne, samt rennende og/eller tett nese. I tillegg fører allergi sjeldent til feber eller tap av smak- og luktesans – noe korona ofte gjør, sier farmasøyten, før han avslutter:

–  Jeg tror de fleste kjenner allergien sin godt, men jeg synes det er bekymringsverdig at så mange går rundt med en usikkerhet. Hvis du opplever symptomer du ikke har hatt før, bør du kontakte legen din og få riktig diagnose.

Kilde: Farmasiet

Se også: Slik unngår du å bli solbrent