Vi frykter trafikkulykker mer enn kreft og korona

0
165
Illustrasjon - FOTO: Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Advertisement

Trafikk- og bilulykker er det folk frykter mest av sykdom og ulykker som kan ramme en selv eller de nærmeste, viser en ny undersøkelse. Samtidig er én av fem usikre på hva de skal gjøre dersom de kommer til en trafikkulykke.

I en fersk spørreundersøkelse utført av Ipsos for Stiftelsen Norsk Luftambulanse, ble folk bedt om å nevne inntil tre ulike situasjoner de fryktet mest, hvor ulykke eller akutt sykdom kunne ramme dem eller deres nærmeste.

Advertisement

47 prosent svarte trafikk- eller bilulykker. Det er adskillig flere enn for eksempel kreft (25 %), hjertesykdom (19 %), pandemi/covid-19 (12 %), hjerne- slag/blødning (8 %) og brann (6 %).

– Norske veier og norske trafikanter er blant de sikreste i verden. Men fortsatt er det mange som blir rammet av trafikkulykker og får livene sine snudd på hodet, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Hvert år dør rundt 100 mennesker i trafikken og mellom 550 og 650 blir alvorlig skadd ifølge den offisielle ulykkesstatistikken fra SSB.

– I trafikken er det ulik risiko for de ulike transportmidlene, og motorsykkel har høyest risiko per kjørte kilometer. Det tryggeste er å kjøre bil, sier Ranes.

Flest ulykker om sommeren

Det er i sommermånedene fra juni til og med august at flest personer blir hardt skadet og omkommer på norske veier.

– Vi regner med at mange, også i år, vil ta ferien i eget land. Av disse vil nok mange kjøre bil eller bobil. Noen vil sikkert kjøre på steder de ikke har vært før og på veier med en annen standard enn de er vant med. Men vi håper og tror dette ikke vil bety flere ulykker enn vanlig, sier Ranes.

Mange er redde for å gjøre noe feil dersom de kommer til en trafikkulykke. 21 prosent svarer at de er usikre på hva de skal gjøre.

– Hvis du er usikker, ringer du til 113. Der vil du få råd og veiledning og slipper å stå alene. Så lenge du passer på egen sikkerhet og ringer 113, er det lite du kan gjøre feil. Men ikke forvent at noen andre tar ansvar på skadestedet, for det er ikke sikkert de gjør det, sier sjeflege Sollid.

Lær deg førstehjelp

– Grunnleggende førstehjelp kan redde liv. Det å kunne hjelpe til før de profesjonelle aktørene kommer, kan være forskjellen på liv og død, sier Guro Ranes.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har laget et gratis nettkurs i førstehjelp, Akutt-ABC, slik at alle kan lære grunnleggende førstehjelp. Ett av kapitlene er dedikert til trafikkulykker.

De viktigste førstehjelpstiltakene ved trafikkulykker er ganske enkle å lære seg.

– Sjekk om den skadde puster selv. Hvis ja, bli hos den skadde og pass på til hjelp kommer. Sørg for å holde den skadde varm og prøv å stabilisere nakken. Hvis den skadde ikke puster, sørg for fri luftvei. Hvis den skadde fortsatt ikke puster eller puster unormalt, frigjør den skadde og start hjerte- og lungeredning, sier Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

FAKTA: Dette må du gjøre dersom du er blant de første som kommer til en trafikkulykke:

Sikre – varsle – hjelpe er den enkleste huskeregelen.

Sikre ulykkesstedet: En ulykke kan bli større ved at andre biler kjører inn i bilene som var involvert i utgangspunktet. Ved å sette ut en varseltrekant og plassere din egen bil med varselblink i god avstand, bidrar du til å hindre ytterligere skade.

Varsle 113: Noe av det viktigste er å ringe nødetater så raskt som mulig. Fortell hva som har skjedd, hvor, hva og hvem. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre videre, får du hjelp og råd når du ringer medisinsk nødtelefon 113.

Hjelpe: Ufri luftvei er den farligste konsekvensen av bevisstløshet. Dersom noen sitter bevisstløse med snorkende eller manglende pustelyder, er det et tegn på at luftveiene ikke er tilstrekkelig åpne. Ved å løfte hodet til nøytral posisjon kan du gjøre det mulig for den skadde å puste godt nok igjen.

Husk også at mennesker med skader er svært utsatt for nedkjøling, selv om sommeren. Ved å legge varme tepper eller klær over (og om mulig under) den skadde, hindrer du nedkjøling.

Last ned Hjelp 113-appen på forhånd. Med den kan du enkelt kontakte nødetatene og  sende din nøyaktige posisjon.

Kilde: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Se også: 2 av 10 bruker aldri hjelm