Norsk firma satser stort på e-helse

0
201
Ansatte ved et sykehus i Danmark bruker Imatis-applikasjoner for å koordinere omsorg, administrere oppgaver og kommunisere mer effektivt. Foto: DNV
Advertisement

Norske DNV vil kjøpe den digitale helsepioneren Imatis som første steg i strategisk satsing mot e-helsemarkedet.

Imatis tilbyr digitale løsninger til sykehus, kommuner og andre velferdsinstitusjoner, og gir helsepersonell tilgang til sanntidsinformasjon uansett hvor de er. Selskapets Fundamentum-plattform samler inn, integrerer og sammenstiller data fra pasienter, sensorer og systemer. De aktuelle data kobles opp til et omfattende økosystem av Imatis-applikasjoner som så hjelper helsearbeidere med å koordinere omsorg, administrere oppgaver og kommunisere mer effektivt. 

«Oppkjøpet av Imatis er det første trinnet i DNVs ambisiøse satsing i e-helsemarkedet. Denne norske pioneren har en imponerende produktportefølje og et betydelig vekstpotensial. DNV vil bruke sin sterke merkevare og globale infrastruktur for å videreutvikle Imatis internasjonalt, og introdusere nye produkter og tjenester til e-helsesektoren”, sier Liv Hovem, administrerende direktør i DNV Accelerator, et nytt forretningsområde med ansvar for å skape nye og raskt voksende DNV-virksomheter, tjenester og løsninger. 

“DNV og Imatis deler en felles visjon om å hjelpe helsepersonell og institusjoner med å ta bedre beslutninger og gi bedre pleie gjennom trygg og sikker tilgang til sanntidsdata. DNVs tilstedeværelse i mer enn 100 land vil spille en viktig rolle i vår langsiktige ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør i e-helsemarkedet. Selskapets norske eierskap, langsiktige engasjement og økonomiske muskler var viktige faktorer i vår beslutning om å bli en del av DNV-familien,” sier Morten Andresen, som vil fortsette i sin stilling som administrerende direktør i DNV Imatis. 

45% vekst innen utgangen av 2025 

DNVs oppkjøp av Imatis signaliserer et nytt fokus på e-helse for DNV, som en del av selskapets vekststrategi. 

“Vi legger ut på en betydelig vekstreise de neste årene. Vi er på vei inn i et tiår med store, globale endringer, og jeg kan ikke forestille meg noen viktigere transformasjon enn digitaliseringen av helsesektoren. Vi ønsker å forme fremtiden for tillit og sikkerhet i bransjer der vi allerede har sterk tilstedeværelse, og i nye bransjer og fremvoksende markeder,” sier DNVskonsernsjef og administrerende direktør, Remi Eriksen. 

Aldrende befolkning, usunn livsstil og manglende medisinsk personell legger press på helsesektoren, og digitalisering av sektoren er nødvendig for å forbedre kvaliteten på omsorgen den leverer. 

«Det er på tide å akselerere digitaliseringen av helsesektoren. Denne innsatsen går hånd i hånd med DNVs formål om å sikre liv, verdier og miljø. Vi ser en mulighet for at DNV kan bli en viktig aktørfor å skape mer åpenhet og tillit i dette voksende markedet. Foran oss ligger det også en mulighet til å skape et positivt fotavtrykk i helsesektoren og bli en pålitelig stemme i en av de mest betydningsfulle globale omstillingene i helsevesenets historie,» legger Eriksen til. 

Vokser i helsesektoren 

DNV har vært aktiv i den globale helsesektoren i mer enn 30 år og har levert tjenester som sykehusakkreditering og medisinsk utstyrssertifisering. Selskapets økte fokus på e-helse har som mål å betydelig styrke DNVs tilstedeværelse i helsemarkedet gjennom innovasjon, oppkjøp og partnerskap. 

«Når e-helsemarkedet modnes, tror vi det er behov for en ny aktør som kan skape tillit til teknologi, systemer og data, slik at helsepersonell kan gjøre jobben sin mer effektivt,» sier Liv Hovem, administrerende direktør i DNVs Accelerator. 

Helsesektoren er en av de største og hurtigst voksende sektorene globalt, og det nye e-helsemarkedet forventes å vokse til totalt 310 milliarder dollar innen 2027, ifølge Data Bridge Market Research. 

Om Imatis 

Imatis ble grunnlagt i 1991 under navnet Cardiac som en lettvekts IKT-plattform for visualisering av sanntidsdata i olje- og gassindustrien. I 2007 ble det som i dag er Imatis skilt ut for å fokusere på e-helse. Som en av de mest kjente leverandørene av digitale helseløsninger har Imatis en solid posisjon i det norske markedet, og ekspanderer internasjonalt. Med en visjon om å skape en bedre og enklere hverdag for pasienter, pårørende og ansatte tilbyr Imatis et økosystem av applikasjoner som leverer data i sanntid for pasientbehandling, logistikk og beslutningsstøtte for helsearbeidere. Selskapet har hovedkontor i Porsgrunn og ansatte i Norge, Danmark, Sveits, Australia, Italia og Vietnam. 

Kilde: DNV

Se også: Regner med å komme tilbake på banen med hjertestarter