Feil og usolidarisk å vaksinere friske nordmenn

0
219
Pascal GUYOT / AFP
Advertisement

– Ulikheten i verdens tilgang til vaksiner er grotesk, og det er uforståelig at regjeringen nå går inn for å prioritere en tredje dose til friske nordmenn fremfor å donere disse til land som knapt har kommet i gang med vaksinering. Dette er helt feil og usolidarisk, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

I Norge er 9 av 10 voksne vaksinert. Mens i lavinntektsland er vaksinasjonsdekningen på bare 4%. Den overveldende majoriteten på det afrikanske kontinent er ikke vaksinert. De har ikke fått vaksinert helsepersonell engang, ikke eldre og sårbare grupper. Verden har administrert 6,4 milliarder doser; en håndfull har gått til verdens fattigste land. 

Advertisement

Les: Verdens to beste restauranter finner du i Danmark

– Når vi vet at hvert eneste minutt mister tre barn sine foreldre til koronaviruset, så høres det ut til at regjeringen har glemt sitt eget mantra om at «ingen er trygge før alle er trygge». Det gjelder her hjemme, men bør også gjelde internasjonalt. Pandemien er ikke over, sier Westhrin.

Helseminister Høies argument med at det økonomisk sett er bedre for fattige land at Norge ikke er nedstengt lengre og at handel og mulighet til bevegelse over landegrenser ble muliggjort gir ikke mening.  Det som er bedre for lav- og mellom-inntektsland er flere vaksiner.

De offisielle dødstallene som følge av pandemien er nå 4,5 millioner, men the Economist har estimert at dette tallet kan være så høyt som 18,5 millioner.I tillegg har pandemien rammet verdens-økonomien hardt. Et anslag fra the Economist sier at bare vaksinering vil koste den globale økonomien 2,3 trillioner dollar de neste fire årene, basert på at land må vaksinere 60% av befolkningen. Det er de fattigste landene som bærer den største byrden av pandemien og det er de som vil kjenne ettervirkningene lengst.

Vi har vært med på vaksinekappløpet. Vår vaksinering og innkjøp gjennom EU hindrer og forsinker resten av verdens tilgang til vaksiner. Vaksinen er fortsatt et knapphetsgode – og vår bruk går utover andres tilgang

– Det er uforståelig at vi går til et slikt skritt, når WHOs direktør Thedros Gebreyesus så innstendig ba land som Norge om å vente med en tredje dose tidligere i august Her er regjeringen rett og slett ikke i takt med egen befolkning. Vanlige nordmenn ønsker å dele dosene. En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse og Mindshare for Norsk Folkehjelp viste at tre av fire nordmenn gjerne utsetter sin 3. dose med et halvt år om det sikrer økt vaksinering i land med lav vaksinasjonsgrad, avslutter Westhrin.

Les på Sporten:  Sir Alex Ferguson uenig med Solskjær