En vakker dag har vi glemt demens

0
218
Generalsekretær i Nasjonalforeningen Lisbet Rugtvedt ber alle ta godt imot bøssebærerne som samler inn penger under Demensaksjonen.
Advertisement

For å finne en kur for demens, må det forskes. For å kunne forske trengs det økonomisk støtte. Denne uken arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen den årlige Demensaksjonen, og lokallag og demensforeninger, skolebarn og andre frivillige vil gå med bøsser. Ta vel imot dem!

21. september er den internasjonale Alzheimerdagen. Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige Demensaksjon finner sted fra 17. – 22. september. Målet er å samle inn penger til forskning, slik at færre får demens, og slik at de som har demens kan få god hjelp til å mestre hverdagen.

Advertisement

I dag finnes det ingen behandling for demens. Forskning er nødvendig for å lære mer om årsaker, diagnostisering og behandling av demens. Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningsprogram arbeider landets fremste forskere for å løse demensgåten. De siste årene har vi gitt over 85 millioner kroner til demensforskningen. – Det er stort behov for mer midler for å opprettholde forskningsinnsatsen. Vi har ingen tid å miste. Bidragene vi nå samler inn i Demensaksjonen sikrer at denne viktige forskningen kan fortsette i årene som kommer, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt.

Utfordring for samfunnet – tragedie for dem som rammes

Demens er en dødelig hjernesykdom, den er alvorlig og griper brutalt inn i hverdagen til den som selv har demens, og for familien. I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil dobles de neste tiårene.
– Det må forskes mer! Det haster å finne medisiner mot demens, men det vil ta tid. Vi vet godt hvor stor belastningen er for de pårørende. Å gjøre hverdagen best mulig, både for syke og pårørende, er derfor noe vi alle må å bidra til, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt.

Mer forskning øker mulighetene for behandling

– Demensaksjonen gir folk mulighet til å bidra til demensforskningen. Selv om det vil ta tid, ser vi frem til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens. Samtidig er vi realistiske, og vet at før vi kommer dit, må det mye mer forskning til, sier Rugtvedt.

FAKTA

I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.
Demens skyldes ikke alderdom, men sykdom.
Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.
På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 150 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.
Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
Du kan gi ditt bidrag direkte til konto 1644 08 46673.

Eller på SMS. Send kodeordet SAMMEN til 2216 – da gi du 100 kroner til demensforskning.

Inntektene fra Demensaksjonen går til forskning og lokale tiltak.

Og husk; ta godt imot bøssebærerne som kanskje ringer på døra de nærmeste ukene!