8 av 10 nordmenn ønsker rettferdig fordeling av covid-19-vaksinen

0
180
Sprøyter og trygge avfallsbokser er noe av utstyret UNICEF sender ut til hele verden fra lageret i København, i forberedelse av covid-19-vaksinen. Foto: UNICEF
Advertisement

De fleste nordmenn mener det er viktig at covid-19-vaksinen fordeles rettferdig i verden. Det viser en undersøkelse YouGov har laget for UNICEF Norge.

Her kommer det frem at mens de aller fleste mener dette er viktig, settes likevel rettferdighetssansen på prøve når vår egen tilgang til vaksine utfordres. Fire av ti mener norske myndigheter må sørge for egen befolkning, selv om det går utover andre lands muligheter.

– Vi er så heldige å få vaksinen servert med en gang den er klar. Det er ikke sånn over alt, hvor andre er helt avhengig av vår hjelp for å overleve, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

Kvinner uttrykker større rettferdighetssans enn menn i disse spørsmålene, og er gjennomgående mer opptatt av rettferdig fordeling enn menn, også når det går på bekostning av dem selv.

Eldre mer skeptisk enn yngre

På spørsmålet om de ville utsatt egen vaksinering til fordel for fattigere land, svarer 50 prosent ja. 56 prosent av kvinnene svarer dette mot 45 prosent av mennene. Den eldste gruppen, over 60, er i langt mindre grad villig til dette (39 prosent) enn den yngste (62 prosent).

– Det er helt naturlig at de eldre føler mer på risiko enn de yngre. Vi skal ikke måtte sette egen helse til side i dette spørsmålet, men gjøre to ting samtidig – hjelpe oss selv og andre. Dessuten vet vi at ingen av oss er trygge for viruset før alle er vaksinert, sier Viken.

Halvparten svarer at det ikke er riktig at rike land får tilgang til covid-19-vaksinen før fattige land. Kvinnene (58 prosent) er igjen mer opptatt av dette enn mennene (40 prosent). Samtidig svarer 19 prosent av de spurte at de mener det i stor grad er riktig.

Hele verden må dekkes

UNICEF leder anskaffelsen og distribusjonen av covid-19-vaksinene til 92 av verdens fattigste land gjennom vaksinealliansen Covax. Målet er å sikre to milliarder vaksiner innen 2021.

– For første gang i moderne tid er vi alle rammet av den samme krisen, og ingen er trygge før alle er vaksinert. Det er virkelig så enkelt. Vi skal sikre at de fattigste landene nok en gang ikke havner bakerst i køen, men vi trenger hjelp. Vi trenger lagånden og givergleden. Vi trenger dere alle, sier Viken.

Undersøkelsen er gjort i uke 50 i 2020 av analysebyrået YouGov, med et landsrepresentativt utvalg på 1006 respondenter.

Kilde: Unicef

SE OGSÅ: Data fra Pfizer / BionNtech-vaksinen viser hvor raskt og lenge vaksinen…