Vaksine mot covid-19 blir gratis

0
155
Bent Høie, Helse- og omsorgsminister.
Advertisement

Når det kommer en vaksine mot covid-19, vil den bli gratis for befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon.

– Vi ønsker at flest mulig skal få tilbud om sikker og effektiv vaksine. Derfor vil vaksinasjon bli gratis. Regjeringens hovedprioritet i vaksinearbeidet er å kunne tilby tidlig vaksinering av hele den voksne befolkningen for å redusere alvorlig sykdom og død, og forebygge smittespredning, sier statsminister Erna Solberg.

Advertisement

– Når flest mulig vaksinerer seg, vil det også redusere de samfunnsmessige og sosiale konsekvensene pandemien har, påpeker Solberg.

Høy og rask dekning
Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunene får en plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen. Et forslag om forskriftsendring vil sendes ut på kort offentlig høring.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil sørge for at vaksiner og vaksinasjonsutstyr blir fordelt til kommuner og helseforetak. At kommunene og sykehusene får dekket sine kostnader til gjennomføring av vaksinasjon, er viktig for å sikre rask vaksinering. Samtidig vil det være slik at det må skje en prioritering av de første tilgjengelige vaksinedosene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Staten vil også dekke eventuelle fremtidige erstatningsutbetalinger.

– Selv om vaksinene er gjennom grundig og bred testing før godkjenning, må vi regne med at det kan oppstå sjeldne bivirkninger når veldig mange vaksineres med en ny vaksine. Dette vil overvåkes grundig i Norge og internasjonalt, påpeker Høie.

Får vaksiner via EU
Foreløpig er ingen vaksiner godkjent, og tidsplanene er usikre.  Norge kan få tilgang til et begrenset antall vaksiner og sette i gang vaksinasjon tidlig i 2021.

EU har så langt inngått avtaler med tre ulike vaksineprodusenter, og forhandler om avtaler med flere andre produsenter. Norge omfattes av disse avtalene ved videresalgsavtaler med Sverige.

– Hvilke vaksiner som tilbys og hvem som først vil få tilbud, vil avhenge av flere faktorer. Blant annet av godkjenningen av den enkelte vaksine, risikogrupper og hvor mange doser som leveres, understreker Høie.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å utarbeide en plan for å forberede, gjennomføre og følge opp vaksinasjon mot covid-19. Planen utarbeides i samarbeid med Helsedirektoratet, Legemiddelverket og Direktoratet for e-helse.

Regjeringen har foreslått å sette av totalt 3,77 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og vaksinasjon i statsbudsjettet for neste år.