sss
Home Helse Hvilke krav stilles til munnbind for folk flest?

Hvilke krav stilles til munnbind for folk flest?

0
142
NYE RUTINER: Munnbind og nye måter å hilse på har blitt en del av hverdagen. Illustrasjonsfoto: Istock

Vi skiller mellom medisinske og ikke-medisinske munnbind, det vil si munnbind som skal brukes i det offentlige rom. Men hvilke krav stilles til munnbind for folk flest? Et europeisk standardiseringsdokument gir retningslinjer for produsenter av slike munnbind.

Minimumskravene til ikke-medisinske munnbind ble slått fast av den europeiske standardiseringorganisasjonen like før sommeren. Munnbindene som er ment til bruk i det offentlige rom, har andre krav til design, ytelse, testmetoder, innpakning, merking og informasjon enn de medisinske munnbindene.

Les: Helsedirektoratet vil teste på grenseoverganger, flyplasser og havner i Norge

Kravene er samlet i dokumentet CWA 17553:2020 som er gratis tilgjengelig for nedlasting hos Standard Norge. Dokumentet er primært ment for produsenter, testlaboratorier og bestillere av ikke-medisinske munnbind, men kan også være nyttig for «hjemmesyere».

Du finner mer informasjon på Standard sin side om munnbind og standarder.

Bakgrunn
Det har så langt ikke eksistert standarder for ikke-medisinske munnbind, men i lys av korona-utbruddet pekte Europakommisjonen på det presserende behovet for felles europeiske krav til munnbind ment for bruk i det offentlige rom.

Basert på dette behovet og som et svar på krisen, utviklet den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) våren 2020 en såkalt CEN Workshop Agreement (CWA). Dokumentet er basert på allerede eksisterende nasjonale retningslinjer og er et resultat av samarbeid og kunnskapsdeling mellom medlemslandene i CEN.

Les på Popidol: På jakt med Lasse Kjus