Espen Nakstad fikk velfortjent pris

0
302
Espen Nakstad og styreleder i HR Norge Tove Selnes.
Advertisement

Han har blitt skrytt opp i skyene for sitt lederskap under koronapandemien. Nå har assisterende helsedirektør Espen Nakstad også fått en velfortjent pris.

– Nakstad har klart å lede, og leder fortsatt et helt folk gjennom en lang og krevende situasjon, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

HR Norge deler hvert år ut «HR Norges Lederpris» for å fremheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater. God ledelse handler om å nå mål, men like viktig er måten det gjøres på. Bolstad er stolt over å kunne presentere årets prisvinner, som i tillegg til å ha vist godt lederskap, mottar prisen i respekt for et sterkt samlet politisk og faglig kriselederskap. 

– Jeg er ydmyk for å ha mottatt HR Norges lederpris. Samtidig vil jeg dedikere den til alle de andre lederne i Helsedirektoratet og i helsetjenesten som har gjort en enorm innsats i 2020. Vi som står i front er tross alt bare en liten del av bildet, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør. 

Symbol for kollektivt nasjonalt lederskap

– Krise krever godt lederskap; ledere som kan vise vei, kommunisere tydelig og skape handling uten å spre frykt. Disse egenskapene har Espen Rostrup Nakstad demonstrert fra første stund. På kort tid ble Espen Rostrup Nakstad hele Norges trygghet og et symbol for kollektivt nasjonalt lederskap under Covid-19, sier Bolstad.   

– Med faglig autoritet, mild personlig trygghet, ro og effektiv kommunikasjon, bidro Nakstad sterkt til at beslutningene som ble fattet av politikere og embetsverk ble forstått, respektert og i stor grad fulgt opp, sier Bolstad. 

Godt lederskap skaper gode resultater

Ledelse måles ofte på om man når mål, og Norge har klart seg godt under Covid-19, relativt sett. Men måten ledelsen utføres på er like viktig for resultatene. 

– Selv legger Nakstad vekt på at han jobber som en del av et team. Nakstad er opptatt av «vi» og ikke «jeg», som viser god norsk ledertradisjon. Lederskapet under koronakrisen har spart mange liv, sikret verdier og bidratt til å få frem, synliggjøre og forsterke den dugnadsånden som særpreger samfunnet vårt, avslutter Bolstad.