En av to foreldre bekymret for digital mobbing

0
244
Kunnskapsminister Guri Melby på skolebenken i en time om nettmobbing med "Bruk Hue" som pensum. Foto: Martin Fjellanger.
Advertisement

60 prosent av foreldre i Norge opplever at mobbing er et problem for barn, og halvparten av foreldre er bekymret for digital mobbing. Det kommer fram i en fersk undersøkelse.

Denne uka har kunnskapsministeren fått opplevd Bruk Hues nettvett-undervisning som skal bidra til å forhindre mobbing digitalt.

– Vi vet at sosiale medier og andre digitale verktøy bringer med seg både gleder og utfordringer. Digital dømmekraft er derfor helt grunnleggende for dagens ungdommer. Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanene, men det er også et felles ansvar å sikre at ungdom har gode digitale opplevelser. Jeg er glad for at næringslivet tar et ansvar for barn og unges digitale liv, sammen med viktige aktører som Røde kors og Unicef, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Hun var en av elevene i klasse 8C da lærer Morten Nordseth ved Bjørnegård skole i Bærum hadde undervisning i nettvett med Bruk Hue-programmet. Bruk Hue er et digitalt undervisningsopplegg, utviklet av Telenor og Røde Kors, som gjennomføres via mobiltelefonen. Elevene beveger seg inn i et fiktivt univers hvor de må ta stilling til ulike dilemmaer som påvirker den videre handlingen. De får kjenne på følelsen av å mobbe, men også å bli mobbet. Programmet gir læreren tilgang til klassens samlede svar, som blir utgangspunkt for klasseromsundervisningen i etterkant.

– Det var lærerikt å gå gjennom programmet der man setter seg inn i den digitale hverdagen til elevene. Og så var det interessant å høre refleksjonene deres. Ingen tvil om at dette var en spennende skoletime for oss alle, sier Melby.

Et delt ansvar

I årets foreldreundersøkelse, som er utført av Penetrace på vegne av Bruk Hue-programmet, går det fram at 6 av 10 foreldre opplever at mobbing er et problem for barn. Videre er over halvparten av foreldrene bekymret for digital mobbing.

– Det er et felles ansvar å sørge for at barn har det bra sammen på nett. Vi i Telenor ønsker å gjøre det vi kan for å sikre at barn har gode, digitale opplevelser. Dette tar vi ansvar for sammen med skoler og foreldre over hele landet, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør for Telenor Norge.

Siden 2009 har Bruk Hue vært en omreisende skoleturné mot nettmobbing, som har besøkt over 1400 skoler og 370.000 barn og foreldre. Programmet ble digitalisert i 2019. Det siste året har 64.000 elever gjennomført det digitale undervisningsopplegget.

– Vi ser at Bruk Hue passer for flere enn den opprinnelige målgruppen. Lærere vil bruke innholdet vårt til både eldre og yngre elever. Da har vi gjort noe riktig. Jo flere som tar i bruk, jo bedre, sier Furberg.

Mer snakk, mindre snok

Foreldreundersøkelsen viser at over halvparten opplever at de har rett/plikt til å sjekke barnets mobil uten lov. Seks av ti barn synes ikke det er greit at foreldre snoker på deres mobiler.

Resultatet av foreldres bekymring er ofte at de snoker på barnas telefoner og kontrollerer aktiviteten i sosiale medier. Dermed utfordrer de tillitsforholdet og barns rett til privatliv. Bruk Hue vil senere i år starte opp et program der foreldre får veiledning i hvordan de kan snakke med barn om digitale opplevelser, og få til en god dialog i hjemmet.

– Det kan være vanskelig for barn å fortelle om det som skjer digitalt, og vanskelig for voksne å få med seg fordi vi ikke er en del av unges miljø på nett. Med tillit og god kommunikasjon kan voksne hjelpe barna med å håndtere og løse vanskelige situasjoner, sier Nelli Kongshaug, leder for samtaletjenesten Kors på halsen.

Kilde: Telenor